29
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با شهروند و شورایار نمونه محله ابوذر غربی که سرش برای پیگیری و حل مشکلات شهری درد می‌کند

خدا قوت آقا محسن!

در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد که فقط فن بیان خوبی دارد، اما نمی‌توان گفت این تنها ویژگی‌اش است. او آشنایی کامل با محله‌ها، مشکلات و نیازهای‌شان دارد.