پرحاشیه مثل چلومرغ

حرف غذا که می‌شود، نخستین تصویری که در ذهن‌مان شکل می‌گیرد سفره است. در کشورهای مختلف بسته به شرایط اقتصادی، اقلیمی و فرهنگی، سفره‌ها متفاوت است.