فراخوان جشنواره عکس از برج میلاد

جشنواره عکس در برج میلاد برگزار می‌شود.