35
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماجرای تپه‌‌ای که در میراث فرهنگی شمیرانات ثبت شده است

تنگل‌خانه کجاست؟

این بار برای دیدن یکی از آثار تاریخی راهی لواسانات می‌شویم. ممکن است کمی عجیب به نظر برسد.