ورود دادگستری به پرونده احیای خلیج گرگان

مدیرکل دادگستری گلستان از بررسی ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره احیای خلیج گرگان خبر می‌دهد و به همشهری می‌گوید: این ارزیابی از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود.