25
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نویسنده و ایران‌شناس هم‌محله‌ای از ظرفیت تاریخی شمیران برای نسل‌ جدید می‌گوید

جای خالی دایره‌المعارف شمیران

«تاریخ شمیران هنوز جای کار دارد.» این جمله را «مجید کریمی» ایران‌شناس و نویسنده ساکن محله دزاشیب می‌گوید.