32
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با ورزشکاران افتخارآفرین کم‌بینا و نابینای شمیران

قهرمانانی با عصای سفید

اگرچه دست سرنوشت بینایی چشم‌هایشان را محدود کرد اما در عوض آنها با اراده‌ای آهنین برای تحقق رؤیاها و آرزوهایشان جنگیدند.