جدل برای جدل

قید محرمانگی چرا و چگونه بر پیشانی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام خورد؟
فرقی نمی‌کند که بحث سبک برخورد نیروی انتظامی با یک شهروند باشد یا طولانی شدن صف‌های واکسیناسیون یا چرایی مثلا به سرانجام نرسیدن لوایحی جنجالی همچون پالرمو یا سی‌اف‌تی؛ داستان تکراری قبض و بسط یک موضوع ملی در ظرف کوچک سیاسی موافقان و مخالفان موضوعات است؛ ظرفی چنان کوچک که آنچه در این میان ذبح می‌شود منافع ملی است و حق مردم.