هرج‌ومرج اطلاعاتی در سامانه املاک

ثبت‌نام‌های قبل از 18تیر در سامانه ملی املاک و اسکان برای «تدقیق اطلاعات خوداظهاری و داده‌های موجود» فراخوان شدند
7‌ماه از سال می‌گذرد و هنوز سامانه‌ای که قرار بود راه را برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هموار کند، عملیاتی نشده است؛ آخرین شواهد از هرج‌ومرج اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان حکایت دارد که به‌نظر می‌رسد از تبعات هک شدن سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه‌وشهرسازی در تیرماه باشد.