31
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قصه جوانان سندرم‌داونی که مهارت‌هایی را برای ورود به جامعه آموزش می‌بینند

زیر چتر مهربانی مامان بهنوش

کانون جوانان سندرم داون در میدان توحید، خانه جوانانی است که با یک کروموزوم اضافه همگی زیر سایه مادری مهربان به نام «بهنوش کیانی شاد» باوندی جمع شده‌اند.