سبقت قیمت گوشت گوساله از گوشت گوسفندی

افت تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید مردم، شیوع ویروس کرونا و هزینه بالای نگهداری دام سبک و سنگین موجب شده تا دامداران چوب حراج به دام‌های مولد لاغر و پرواری خود بزنند
خشکسالی و کم آبی، فقر مراتع و مشکلات دامداران برای تامین علوفه مورد نیاز و افت تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و همه‌گیری کرونا موجب عرضه دام‌های مولد و لاغر و دپوی دام سبک و سنگین پروار در مراکز تولید شده است.