29
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خاطره‌بازی با پیشکسوت سرخ‌های پایتخت

فوتبالیست کوهنورد

نام «محمود آخشیجان» برای فوتبال دوستان دهه 50 نامی آشناست. او از 10 سالگی ورزش فوتبال را شروع کرد.