30
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با کارگردان و بازیگری که در سرای محله تجریش آموزش می‌دهد

تئاتر برشی از زندگی واقعی

تئاتر به‌عنوان مادر هنرها، نقش آموزشی و درمانی هم در دل خود دارد.