33
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تحول یک‌شبه در برخی کسب و کارهای ده‌ونک آسایش اهالی و هویت محله را برهم زده است

سمفونی نا کوک تعمیرکاران

زمانی بود که ساکنان کم تعداد محله ده‌ونک مدت‌ها انتظار می‌کشیدند تا با دیدن رهگذری دلشان باز شود.