عاملان شهادت مأمور پلیس دستگیر شدند

۶ عضو باند سرقت احشام که در جریان درگیری با مأموران نیروی انتظامی یکی از مأموران را به شهادت رسانده بودند پس از 46روز فرار دستگیر شدند.