34
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازدید عضو شورای‌شهر تهران از سیزدهمین تکه پایتخت نتایج خوبی برای شهروندان داشت

خروج ۱۵۰۰ ملک از بلاتکلیفی

پروژه‌های شهری متعددی در منطقه ۱۳ وجود دارد که برخی از آنها در مرحله طرح و برنامه ریزی است و برخی دیگر مراحل پایانی را طی می‌کند و همچنین طرح‌های تازه‌ای برای این منطقه در مدیریت شهری پایتخت در نظر گرفته شده است که هفته گذشته بخشی از این طرح‌ها با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در منطقه ۱۳ مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.