123
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ترافیک خیابان دماوند با اجرای یک طرح ویژه کاهش می‌یابد

مرکز معاینه‌فنی صاحب ‌راه اختصاصی شد

افرادی که گذرشان به خیابان دماوند و حوالی سه‌راه تهرانپارس‌افتاده، حتماً در ترافیک ناشی از حضور و توقف خودروهایی که در این محدوده برای ورود به مرکز معاینه‌فنی شماره ۱۰ به صف می‌ایستند، گرفتار شده‌اند.