بازنگری ضوابط ساخت بناهای بلندمرتبه شهر تهران در کمیسیون ماده ۵
​​​​​​​نوزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال‌جاری به ریاست پیروز حناچی، شهردار تهران برگزار شد و بازنگری «طرح مکان‌یابی و ضوابط ساخت بناهای بلندمرتبه شهر تهران» مورد بررسی قرار گرفت.