بازگشت روزهای خوش به بوستان گلزار

کمتر شهروندی در منطقه ۱۵ پیدا می‌شود که بوستان گلزار در محله مطهری را نشناسد. در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ آوازه جرم‌خیزی این بوستان به گوش اکثر شهروندان منطقه رسیده بود.