خبرهای کوتاه/ گام تازه دولت برای حفظ و احیای جنگل‌های زاگرس

معاون اول رئیس‌جمهوری تدوین سند جامع حفاظت و احیا از جنگل‌های زاگرس را یک ضرورت خواند و گفت: حفاظت از جنگل‌های زاگرس باید دغدغه و وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی و مردم باشد.