32
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خاطره بازی با حسین شمسایی، عضو کمیته استقبال از بنیانگذار انقلاب اسلامی

خوشامدگویی به امامره با گروه سرود ۱۵۰ نفری

انگار همین دیروز بود که آن واقعه تاریخی رخ داد. روز ورود امام خمینیره به میهن.