3
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

باغچه خانه‌تان را رایگان سرسبز می‌کنیم

طرح توزیع و کاشت نهال رایگان در باغچه منازل شهروندان با هدف افزایش فضای سبز و کاهش آلودگی هوا در منطقه ۴ آغاز شده است.
کاهش تخلفات ساختمانی در «همه‌سین» و «هاجرآباد»

کاهش تخلفات ساختمانی در «همه‌سین» و «هاجرآباد»

تخلفات ساختمانی در محدوده حریم منطقه۱۳ با کنترل، نظارت دقیق و شفافیت در صدور پروانه‌ها رفع می‌شود.
«نوسوادان» صاحب کتابخانه شدند
«نوسوادان» صاحب کتابخانه شدند
کتابخانه تخصصی «نوسوادان» ویژه مخاطبان کم‌سواد در فرهنگسرای خاوران راه‌اندازی می‌شود.