38
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محله ۱۰۰ ساله مطهری، زمانی محل عبور ماشین دودی بود

اینجا به «شترخون» مشهور بود

محله مطهری، اکنون یکی از ۶ محله ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۵ است. این محله در ابتدای خیابان ۱۷ شهریور جنوبی است و از بخش غربی به خیابان شهرزاد و میدان شوش و از بخش شرقی به محله‌های اتابک و هاشم‌آباد دسترسی دارد و از بخش شمالی هم به چهارراه تیر دوقلو متصل می‌شود.