ورزش کنید تا سلامت بمانید

این که می‌گویند ورزش کنید تا سلامت بمانید، شعار نیست، حقیقتی است که از قدیم‌الایام توصیه شده است.