36
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مدیریت شهری و اهالی محله مطهری دست به کار شده‌اند تا پارک محله  را محیط بهتری کنند

بازگشت روزهای خوش به بوستان گلزار

کمتر شهروندی در منطقه ۱۵ پیدا می‌شود که بوستان گلزار در محله مطهری را نشناسد. در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ آوازه جرم‌خیزی این بوستان به گوش اکثر شهروندان منطقه رسیده بود.