10
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: از منظر پیشگیری و دیدگاه حقوقی، تاریکی شهر باعث افزایش وقوع برخی از جرایم از قبیل سرقت، حوادث ترافیکی و تصادفات شده که این عوامل منجر به افزایش ورود پرونده به محاکم قضایی خواهد شد.

سکه‌های مهریه‌ها آب می‌روند

عضو فراکسیون زنان مجلس به همشهری می‌گوید: این فراکسیون با لغو مجازات زندان برای مهریه‌های بیش از 5ساله مخالف است
گزارش
مهریه قراردادی دوجانبه بین زوجین است که جزو دیون زوج محسوب می‌شود و درصورت بروز اختلاف بین زوجین زوج درصورت پرداخت نکردن مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار مالی محسوب می‌شود و باید در قبال بدهی که بر‌عهده دارد، پاسخگو باشد.