گره مشکلات سینماگران باز می‌شود؟

مطالبات سینماگران؛ از نامه به وزیر ارشاد تا دیدار با رئیس مجلس
همزمان با روز ملی سینما، اتحادیه تهی0ه ک0نندگان، نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته و در این نامه خواستار اجرایی‌شدن مطالبات خود در 7بند شدند، در همان روز برخی از اعضای هیأت‌مدیره خانه سینما و تهیه‌کنندگان هم به دیدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس رفتند و در نشستی از دغدغه‌ها و مطالبات خود گفتند.