10
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هرچقدر که به آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک می‌شویم، این سؤال در ذهن خانواده‌ها پررنگ‌تر می‌شود که تکلیف فرزندان دانش‌آموز آنها چیست؟ آیا امسال هم باید مجازی آموزش ببینند یا بالاخره سد بازگشایی مدارس می‌شکند و آنها سر کلاس درس حاضر خواهند شد؟

تیغ تیز کرونا علیه رشد جمعیت

گزارش همشهری از نتایج یک پیمایش ملی که می‌گوید کرونا 30درصد ازدواج‌ها و 24درصد فرزندآوری زوج‌ها را به تعویق انداخته است
پاندمی کرونا نه فقط با افزایش مرگ‌ومیر، که با کاهش معنادار نرخ زاد و ولد نیز شاخص‌های جمعیتی کشور را در مرز هشدار قرار داده است. در روزهایی که مواجهه جامعه ایرانی با کرونا وارد نوزدهمین‌ماه شده، هنوز هم صحبت از پیامدهای آشکار و پنهان آن، جزو موضوعات داغ افکار عمومی است.