تثبیت قیمت ماهی در میادین

قیمت ماهی در میادین میوه و تره‌بار برای سومین‌ماه پیاپی ثابت ماند.