25
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خیابان شهید فریدون احمدی میدان فلاح سابق قدیمی‌ترین خیابان محله امامزاده حسنع است

زندگی لب خط‌

شکل‌گیری هریک از خیابان‌ها و محله‌های این شهر با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و شنیدن این اتفاقات پس از گذشت سال‌ها شنیدنی است.