30
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از اجرای چند طرح خرد‌مقیاس فرهنگی و شهری در ناحیه ۵ منطقه ۱۶

هدف؛ رفاه و آسایش اهالی

اگر کمی وقت بگذارید و درکوچه‌ها و خیابان‌های منطقه ۱۶ قدم بزنید به راحتی می‌توانید نمونه‌هایی از اقدامات و برنامه‌های شهرداری را ببینید که ارتباط مستقیم با افزایش آسایش، رفاه و بهبود وضعیت زندگی ساکنان دارد.