38
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برنامه‌های سال تحصیلی جدید در گفت‌وگو با رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۹

کیفیت آموزش‌های مجازی را بالا می‌بریم

وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در روزهای کرونایی یکی از نگرانی‌های مهم خانواده‌هاست.