12
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
جامعه 2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت ادامه‌دار خبرنگار همشهری از سفر به امارت اسلامی افغانستان

دیدم ذبیح الله مجاهد جلویم ایستاده است

هرات، ایران است. در آن احساس غربت نمی‌کنی. انگار در زاهدان یا بندرعباس راه می‌روی. همه زبان فارسی می‌دانند. امن‌تر از گذشته هم شده است. دزد و راهزن و تروریست‌ دیگر در آن فرصت جولان ندارند. البته دلیل اصلی آن شاید این باشد که ناامن‌کننده‌های دیروز، امروز بر سر قدرت هستند.