نوجوان 15ساله؛ فرشته نجات 2زن از دل آتش

نوجوان 15ساله ایذه‌ای وقتی دید دو زن در همسایگی‌شان در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفته‌اند به دل آتش زد و آنها را نجات داد اما خودش دچار سوختگی 91درصدی شد.