33
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«کارشناس محله» آماده پاسخگویی به سؤالات شماست

هرچه می‌خواهد دل تنگت بپرس!

صفحه جدیدی راه‌اندازی کردیم و نامش را گذاشتیم «کارشناس محله» تا شهروندان سؤالات خود را در این صفحه مطرح کنندو ما آن را با کارشناس مربوطه در میان گذاشته و پاسخ‌های لازم را دریافت کنیم.