خطر در تونل خط آهن

دبیر شورایاری محله ابوذر غربی که به دلیل سکونت چندساله در حریم خط آهن تهران‌0 تبریز با مشکلات آن به خوبی آشنا بوده می‌گوید: «اهالی شب و روز از سوت قطارها و لرزش در و دیوارهای خانه‌هایشان در امان نبودند و سال‌ها برای جمع شدن این خط پیگیری کردند.