13
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ماضی استمراری

یادداشت یک
وقتی دختر لر در نخستین فیلم ناطق سینمای ایران، در معروف‌ترین دیالوگش، پایتخت را ستود و ساکنانش را اینگونه نواخت که «تهرون شهر قشنگیه حیف که مردمش بدن»، پایتخت‌نشینان بدون اینکه احساس کنند بهشان توهین شده با شیفتگی به تماشای فیلم نشستند.
ساموئل خاچیکیان: خیلی از فیلم‌های فارسی را می‌دیدم، مثل «خواب و خیال» مجید محسنی و فیلم‌هایی که مهدی رئیس فیروز، حسن خردمند و اسماعیل کوشان می‌ساختند.

روزی روزگاری سینما

روزی روزگاری سینما