طراوت استقلال شخصیت پرسپولیس

به‌جا مانده از پیروزی ارزشمند سرخابی‌ها در ایستگاه یازدهم
پرسپولیس و استقلال در یک بعدازظهر مهیج و نفسگیر در تهران و تبریز3 امتیاز شیرین به‌دست آوردند تا نشان دهند امسال هم کورس قهرمانی بین آنها برقرار است.