عقب‌نشینی تورم ، افزایش صادرات غیرنفتی

پس از تورم یک رقمی سال 69، در سال 84 تورم به حداقلی رسید که در دهه 70 و 80 و تا سال 95 بی‌سابقه بود.