«تنگ مخدان» برای «دیر» ثروت نشد

شاید نام «دیر» را شنیده باشید، یکی از شهرستان‌های استان بوشهر. جایی که بسیاری از شگفتی‌های این استان در آن، جا خوش کرده است.