31
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دست‌سازه‌های خراط قدیمی محله نفرآباد از بازار تهران تا ینگه دنیا را فتح کرده است

استاد محسن، میراث‌دار چوب‌تراشان ری

گاهی فقط برای تماشای میل‌های باستانی خوش‌نقش ونگاری که تراشیده، به زورخانه‌های شهرری سر می‌زند و گاهی هم به بهانه‌ای از بازار بزرگ تهران سر در می‌آورد تا دست‌سازه‌هایش را روی در و دیوار ابزارفروشی‌های بازار تماشا کند.