35
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت و گو با قهرمانی که بوستان ولایت را بهترین مکان برای تمرین می داند

ثبت رکورد جهانی «کانگوجامپ»

پس از سال‌ها فعالیت در رشته‌های مختلف فوتبال، فول‌کنتاکت و دو کوهستان، از سال ۱۳۹۵ بعد از ثبت ورزش کانگوجامپ در فدراسیون ورزش‌های همگانی، فعالیت حرفه‌ای خود را در این رشته آغاز کرد.