شهر دوستدار دوچرخه

شاید در نگاه بسیاری از ما دوچرخه، وسیله‌ای صرفا برای تفریح باشد، اما امروز دوچرخه در کشورهای توسعه‌یافته پا را فرا‌تر از این تعریف نهاده و تبدیل به بخشی از سبک حمل‌ونقل عمومی مردم شده است. همینطور دوچرخه تبدیل به راه‌حلی برای حفظ سلامت شهروندان و شهر شده است.