34
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سجل یک محله قدیمی را ورق زده ایم

وقتی «آذری» در سیلاب غرق می شد

محله آذری نامی آشنا برای شهروندان قدیمی است. اگر می‌خواهید به محله آذری بروید باید از شمال خیابان امین‌الملک، جنوب خیابان قزوین، شرق بزرگراه آیت‌الله سعیدی و غرب دوراهی قپان وارد این محله شوید.