17
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
حوادث
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پارکینگ بازار مبل وحدت چه شد

با مردم
سال‌هاست بابت احداث پارکینگ برای کاسبان بازار مبل وحدت پول پرداخته‌ایم، اما تاکنون اقدامی درخصوص احداث پارکینگ صورت نگرفته است.
ویژه
اعضای باندی که با جعل مدارک دانشگاهی پزشکی از دانشگاه‌های خارجی، آنها را به قیمت هنگفتی به مشتریان خود می‌فروختند دستگیر شدند.
داخلی
آتش‌سوزی در یکی از باربری‌های میدان شوش موجب وارد شدن خسارت به این باربری شد و دود غلیظی در جنوب شهر ایجاد کرد.

طراحی زن نقاش، مادر و دختر سارق را به دام انداخت

پیگیری
مادر و دختر نقشه زیرکانه‌ای برای سرقت از طعمه‌هایشان داشتند. دختر در اینستاگرام طعمه‌ها را شناسایی  و مادر نقش فالگیر را بازی می‌کرد.