استارتاپ‌ها به کمک کارگران فصلی می‌آیند

در دوران همه‌گیری کرونا تعطیلی سامانه‌های کارگران فصلی و کاهش تعداد پروژه‌های ساختمانی مشکلات کارگران فصلی را دوچندان کرده است.