جایگاه فرهنگی آرامستان بهشت زهراس

آرامستان بهشت زهراس به‌عنوان یکی از مجهزترین و بزرگ‌ترین آرامستان‌های جهان، جزء اماکن شاخص منطقه ۱۹ محسوب می‌شود.