36
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«احمد ابوحمزه» برای شناساندن پیشینه ری به ایرانیان تلاش‌های زیادی کرده است

زبان گویای ملک ری

از پیشینه و عظمت و تمدن فراموش شده ری ساعت‌ها بدون خستگی می‌گوید، اما زبان تعریف و تمجید از خودش را ندارد و درباره تلاش‌هایش برای فرهنگ ری متواضعانه صحبت می‌کند.