فضای سیاست‌زده در بورس

حاشیه‌سازی‌‌های غیرحرفه‌ای‌ها دیروز منجر به استعفای رئیس کارکشته سازمان بورس شد؛ همزمان با این رویداد دیروز حسن روحانی به شورای بورس دستورداد تا تعادل را به بورس بازگرداند
نزول سنگین بورس هر روز ابعاد دامنه‌دارتری پیدا می‌کند، به‌طوری که دیروز رئیس کارکشته سازمان بورس تحت‌تأثیر حاشیه‌سازی‌‌های چند‌ماه گذشته استعفا داد و همزمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور به شورای بورس دستور داد تعادل را به بورس بازگرداند.