39
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
باغ پرندگان محله خلیج فارس مشتری‌های خاص خود را دارد

از طوطی شیرین بیان تا قناری خوش‌الحان

یکی از تفرجگاه های محلی که سال ها قبل به همت شهرداری تهران در محله خلیج فارس و منطقه ۱۸ راه اندازی شده باغ بزرگ پرندگان است که مخاطبان خاص خود را دارد.